O D K A Z Y

Domů Informace Tiskopisy Popis akcí Tramping Archivalie Památník Fotogalerie

 

Co je ČTU?

*     Česká tábornická unie ( ČTU ) je organizací volně sdružující na základě společného zájmu děti, mládež a dospělé v tábornických klubech a  

        trampských osadách. Vytváří rovněž podmínky pro rozvíjení zájmů jednotlivců - samotářů.

*     ČTU vychází z myšlenek lesní moudrosti. Navazuje na tradice České tábornické unie z let 1968-70 a tradice historického trampského hnutí.

*     ČTU zaměřuje svoji činnost na pobyt v přírodě. Sdružuje zájemce o pobyt v přírodě, kteří chtějí být jejími důvěrnými znalci, vnikat do jejich

        zákonů, vést ostatní k poznávání přírody a stát se jejími ochránci. Přírodou však není jen les a volnost, ale i člověk a vše krásné, co vytvořil.

*     ČTU dává prostor všem věkovým skupinám, pomáhá jim v uspokojování jejich zájmů a v získávání dalších znalostí a dovedností a

        vychovává je v ideálech pravého lidství. Posláním ČTU není něco předepisovat, ale vyjádřit společné potřeby a zájmy tábornických klubů,

        trampských osad a samotářů. Každý klub a osada je v ČTU samostatnou částí, která si všechny svoje otázky řeší svobodně a samostatně s

        přihlédnutím k vlastním možnostem a podmínkám.

 ^


Tábornické potřeby

*    E-mail: army.ostrava@seznam.cz

*    Internetová adresa: https://www.army-shop-ostrava.cz/

 ^


Kontaktní informace

*    Elektronická pošta oblast Beskydy: ctu.beskydy@seznam.cz 

*    Odkaz na ústředí v Praze: http://www.tabornici.cz

 ^


Domů Informace Tiskopisy Popis akcí Tramping Archivalie Památník Fotogalerie


Pro správné zobrazování aktuálních internetových stránek doporučujeme vymazat historii prohlížení od počátku věků!


© Agentura VL