O D K A Z Y

Domů Informace Tiskopisy Popis akcí Tramping Archivalie Památník Fotogalerie

 

Co je ČTU?

*     Česká tábornická unie ( ČTU ) je organizací volně sdružující na základě společného zájmu děti, mládež a dospělé v tábornických klubech a  

        trampských osadách. Vytváří rovněž podmínky pro rozvíjení zájmů jednotlivců - samotářů.

*     ČTU vychází z myšlenek lesní moudrosti. Navazuje na tradice České tábornické unie z let 1968-70 a tradice historického trampského hnutí.

*     ČTU zaměřuje svoji činnost na pobyt v přírodě. Sdružuje zájemce o pobyt v přírodě, kteří chtějí být jejími důvěrnými znalci, vnikat do jejich

        zákonů, vést ostatní k poznávání přírody a stát se jejími ochránci. Přírodou však není jen les a volnost, ale i člověk a vše krásné, co vytvořil.

*     ČTU dává prostor všem věkovým skupinám, pomáhá jim v uspokojování jejich zájmů a v získávání dalších znalostí a dovedností a

        vychovává je v ideálech pravého lidství. Posláním ČTU není něco předepisovat, ale vyjádřit společné potřeby a zájmy tábornických klubů,

        trampských osad a samotářů. Každý klub a osada je v ČTU samostatnou částí, která si všechny svoje otázky řeší svobodně a samostatně s

        přihlédnutím k vlastním možnostem a podmínkám.

 ^


Profil

*    Náčelník ČTU Oblast Beskydy: Josef Gloziga.

*    Adresa: ČESKÁ TÁBORNICKÁ UNIE OBLAST BESKYDY , Nádražní 116, Moravská Ostrava, 702 00, Czech Republic.

*    IČ: 68916892.

*    Číslo účtu: 1385794001 / 5500.

 ^


Tábornické potřeby

*    E-mail: army.ostrava@seznam.cz

*    Internetová adresa: http://army.ostrava.sweb.cz

 ^


Kontaktní informace

*    Telefon: ( + 420 ) 596 133 907

*    Mobil: ( + 420 ) 604 247 574

*    Poštovní adresa: Nádražní 884 / 116, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00, Czech Republic.

*    GPS: 49°50'47. 559"N, 18°16'49. 313"E ( MAPA )

*    Elektronická pošta oblast Beskydy: ctu.beskydy@seznam.cz 

*    Odkaz na ústředí v Praze: http://www.tabornici.cz


Důležité upozornění

HLEDÁME SPONZORY, ABY NEZANIKLA TRADIČNÍ AKCE OBLASTNÍHO KOLA PORTY NA OSTRAVSKÉM HRADĚ.

PROSÍM, KONTAKTUJTE NÁČELNÍKA ČTU OBLAST BESKYDY NA TELEFONNÍM ČÍSLE: ( + 420 ) 604 247 574.

 ^


Domů Informace Tiskopisy Popis akcí Tramping Archivalie Památník Fotogalerie


Pro správné zobrazování aktuálních internetových stránek doporučujeme vymazat historii prohlížení od počátku věků!


© Agentura VL Administrátor webu: agentura.vl@seznam.cz